Diseminační materiál

Význam diseminační činnosti

Projekt LIFE AgriSed má mezi hlavní cíle rozvoj účinné diseminační a komunikační činnosti. Tato aktivita je nezbytná pro to, aby bylo možné oslovit cílové publikum a informovat je o projektové činnosti a dosažených výsledcích. Dobrý komunikační plán usnadňuje šíření osvědčených postupů a zavedených pokynů na mezinárodní úrovni, které zahrnují soukromé subjekty a veřejné a regulační orgány.

Komunikační plán zahrnuje kromě akcí také návrh a výrobu informačních materiálů různého druhu.

 

Nástěnka projektu

Na začátku projektu byly sestaveny nástěnky, které ilustrují cíle a očekávané výsledky, které má LIFE AgriSed v úmyslu dosáhnout. Materiál byl vytvořen v angličtině, češtině a italštině a ve dvou národních jazycích partnerů. Kliknutím na náhledy zobrazíte a stáhnete materiál!

 

Projecktu roll-ups

Během počáteční fáze projektu jsou také vytvářeny souhrny, které ilustrují cíle a očekávané výsledky. Kliknutím na náhledy zobrazíte a stáhnete materiál!

    

 

Projektové obecné brožury

V informačním plánu projektu byla plánována výroba informačních brožur. Tento typ brožury, ke které se během projektu připojí další, ilustruje cíle a očekávané výsledky LIFE AgriSed. Materiál byl vytvořen v angličtině a ve dvou národních jazycích partnerů. Kliknutím na náhledy zobrazíte a stáhnete materiál!

 

 

Brožura o výsledcích projektu

Po získání konečných výsledků připravilo konsorcium novou brožuru pro šíření dosažených cílů. Brožura byla vytvořena ve 3 verzích: jedna v italštině, jedna v angličtině a jedna v češtině. Kliknutím na náhledy zobrazíte a stáhnete materiál!

 

Layman’s report

Layman’s report je dokument, který shrnuje aktivity projektu a dosažené výsledky, navrhuje je ve snadno srozumitelném jazyce a propaguje projekt i ve prospěch laiků. Na konci projektu byla AGRISED Layman’s report zpracována ve třech verzích: jedna v italštině, jedna v angličtině a jedna v češtině. Kliknutím na náhledy zobrazíte a stáhnete materiál!

 

 

 

Fly křídla bannery

   

Gadgety projektu

Během projektu byly vytvořeny různé miniaplikace, které budou distribuovány na akcích a veletrzích.