Online workshop projektu LIFE AgriSed měl velký úspěch! – 7. prosince 2020

Workshop pořádaný projektem LIFE AgriSed se konal online v pondělí 7. prosince 2020 (program a další informace zobrazíte kliknutím sem). Na akci se zúčastnilo více než 150 účastníků: občané, agronomové a lesníci, vědci a vědci.   Projekt LIFE AgriSed upřímně děkuje všem účastníkům, jejichž podpora a příspěvek jsou nezbytné pro úspěch projektu a pro šíření […]

Absolvování co-kompostovacího testu v České republice a příprava kultivačních testů

Navzdory potížím spojeným s mimořádnou událostí COVID pokračují činnosti předvídané v projektu LIFE AgriSed. Společné kompostování zeleného odpadu a sedimentů vedené v České republice v současné době končí v konečných fázích a kompost je téměř připraven na zahájení prvních kultivačních pokusů v České republice a Itálii. Za účelem stanovení stupně zrání a chemicko-fyzikálních charakteristik českého […]

LIFE AgriSed na IPM ESSEN 2020 – 28. – 31. ledna 2020

Veletrh IPM Essen je jednou z nejdůležitějších událostí v odvětví květinářství na celém světě. Akce se každoročně účastní mezinárodní kupující, mateřské společnosti, zahradní centra, architekti a krajinní architekti, zástupci veřejné správy, zúčastněné strany z různých sektorů. V letošním roce se na akci zúčastnilo 54 000 návštěvníků (+1 200 oproti 2019) z více než 100 zemí […]

Projekt LIFE AgriSed měsíce na webových stránkách italského ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře

LIFE AgriSed je hlavní postavou článku, který se dnes objevil na domovské stránce italského ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře. Projekt AgriSed byl ve skutečnosti vybrán jako Projekt měsíce pro únor 2020! Při této příležitosti byl připraven informační list o projektu, který byl zveřejněn v části Projekty měsíce na webu ministerstva.

LIFE AgriSed na workshopu LIFE Zeowine „Risultati della prima annuità“ – 28. ledna 2020

Během workshopu organizovaného projektovým týmem LIFE Zeowine, který se konal v italském San Miniato dne 28. ledna, byly prezentovány výsledky dosažené během prvního roku projektu. Cílem projektu LIFE ZEOWINE je zlepšit ochranu a hospodaření s půdou, dobré životní podmínky vinné révy a kvalitu hroznů a vína pomocí inovativního produktu získaného kompostováním odpadu z dodavatelského řetězce vína […]

LIFE AgriSed na akci „Difesa delle piante, una nuova realtà“ konané v Pistoia – 19. prosince 2019

Setkání „Difesa delle piante, una nuova realtà“ („Obrana rostlin, nová realita“) se konalo ve čtvrtek 19. prosince v sídle Agri Vivai. Akce se zúčastnilo téměř 40 školek a techniků, pocházejících z nejdůležitějších produkčních společností v mateřské čtvrti Pistoia. Během akce technici Agri Vivai (Samuel Marradi, Sara Vanarelli a Monica Meozzi) ilustrovali obecné cíle a výsledky […]

LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze – 28. listopadu 2019

28. listopadu se v hotelu Populos v Praze setkali odborníci v oblasti sanace a zpracování znečištěných půd za účelem každoročního jmenování seminářem Envishop (program je k dispozici zde), který pořádají EPS a Ekomonitor. Akce se zúčastnilo 70 účastníků, včetně řečníků z Ministerstva financí České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj a České asociace remediačních společností. Účastníkům […]

LIFE AgriSed představil Agri Vivai svým zákazníkům – prosinec 2019

Yuri Severi a Samuel Marradi, součást týmu Agri Vivai, uspořádali v prosinci řadu návštěv některých svých nejdůležitějších zákazníků v severovýchodní Itálii. Během setkání byly společnostem představeny cíle a očekávané výsledky projektu LIFE AgriSed a tyto subjekty, významné vývozce hodnotového řetězce mateřské školy Triveneto, shromáždily několik demonstrací zájmu.

LIFE AgriSed u irského úřadu pro zemědělství a rozvoj potravin – 1. – 8. prosince 2019

Během návštěvy Dr. Cristiny Macci, výzkumné pracovnice CNR, v Oddělení životního prostředí, půdy a využití půdy (Teagasc, Johnstown Castle, Wexford, Irsko) od 1. do 8. prosince 2019 byly aktivity projektu LIFE AgriSed představeny Simon Parker (Postdoc), Amanuel Gebremichael (Postdoc) a David Wal (Senior Research Officer). Cíle, hlavní akce a očekávané výsledky projektu byly popsány. Na […]

LIFE AgriSed ve Vrchní komoře Parlamentu ČR – 15. října 2019

Monika Heřmánková, badatelka EPS, se dne 15. října zúčastnila semináře „Pitná voda pro třetí tisíciletí“ pořádaného Parlamentní komisí Vrchní komory Parlamentu České republiky „Návrh vody“. Seminář byl uspořádán s cílem shromáždit informace a úvahy od vědců a odborníků v odvětví vodního hospodářství s cílem poskytnout základ pro vývoj a provádění nových právních předpisů o vodě. […]