Technický kurz projektu LIFE AGRISED pořádaný Agri Vivai – 9. září 2021

Agri Vivai ve spolupráci s konsorciem zorganizovala první italský technický kurz v rámci projektu LIFE AGRISED (zde program)! Kurz proběhl ve čtvrtek 9. září hybridní formou, vzhledem k aktuální situaci spojené s pandemií COVID-19.

 

Během dopoledne proběhla první online teoretická část. Byly ilustrovány cíle a výsledky získané během projektu LIFE AGRISED a postupy používané při výrobě kompostu a substrátů.

Dr. Agronom Samuel Marradi (Agri Vivai) na závěr své prezentace.

 

Odpoledne se účastníci setkali ve školce Fratelli Gorini, kde probíhala živá praktická část s návštěvou demonstračních míst a aplikací principů diskutovaných během teoretické části.

Dr. Lapo Azzini (UNIFI) při ilustraci kompostérů a procesu společného kompostování vyvinutého během projektu.

 

Prof. Francesco Nicese (UNIFI) při prezentaci kultivačních testů projektu LIFE AGRISED a účinnosti vyrobených substrátů.

Technické kurzy jsou určeny odborné veřejnosti, která denně působí v sektoru zemědělství a nakládání s odpady a dokáže v řešení projektu LIFE AGRISED najít platnou alternativu ke konvenčním procesům: kurzu se zúčastnilo 22 agronomů.

Projekt LIFE AGRISED využívá příležitosti poděkovat účastníkům za spolupráci a za opravdu zajímavou zpětnou vazbu: pouze spoluprací a sdílením znalostí získaných během projektu je možné propagovat toto nové ekologicky udržitelné a cirkulární řešení! Děkuji vám všem!