EPS biotechnology s.r.o.Společnost EPS biotechnology, s.r.o. byla založena v roce 2002 s důrazem na aktivní přístup k projektům sanace životního prostředí. EPS poskytuje služby v oblasti environmentálních biotechnologií, zejména zaměřené na ochranu životního prostředí, výzkum a vývoj inovativních technik a jejich optimalizaci pro specifické potřeby klientů, fytoremediaci, rostlinnou výrobu a obnovu městských prostor a dále na nakládání s odpady a využití obnovitelných zdrojů energie.

Od roku 2012 společnost provozuje bioplynovou stanici v srdci jihovýchodní Moravy, využívající biomasy z místních zemědělských zdrojů. Přebytečné teplo z fermentačních procesů se využívá v malém skleníku, který se často používá jako rozmnožovací jednotka pro rostliny nezbytné v jiných sanačních/restaurátorských projektech.

Společnost EPS realizovala četné projekty rekultivace a opětovné výsadby veřejné i soukromé zeleně, které přinesly dobré znalosti v oblasti kultivace skleníkových okrasných rostlin.