LIFE AGRISED na ENVISHOP 2021 – 25. listopadu 2021

EPS představil projekt AGRISED na edici ENVISHOP, která se konala 25. listopadu v Praze. Projekt a jeho obsah byly představeny velmi různorodému publiku, mezi něž patří účastníci: Ministerstvo životního prostředí ČR (7 návštěvníků) Státní zdravotní ústav (3 návštěvníci) Technická univerzita v Liberci (2 návštěvníci) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (2 návštěvníci)

LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze – 28. listopadu 2019

28. listopadu se v hotelu Populos v Praze setkali odborníci v oblasti sanace a zpracování znečištěných půd za účelem každoročního jmenování seminářem Envishop (program je k dispozici zde), který pořádají EPS a Ekomonitor. Akce se zúčastnilo 70 účastníků, včetně řečníků z Ministerstva financí České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj a České asociace remediačních společností. Účastníkům […]

LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze (Česká republika) – 13. prosince 2018

LIFE AgriSed na semináři Prague Envishop. 13. prosince 2018 se v Praze konal seminář Envishop2018. Akce (pozvánka a program zde k dispozici) představovala významnou příležitost představit provozovatelům odvětví životního prostředí cíle a očekávané výsledky projektu AgriSed: konference se zúčastnilo 42 účastníků, z toho 28 zastupujících soukromé společnosti, 2 zastupující univerzity, 12 zastupujících místní veřejné orgány […]