LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze (Česká republika) – 13. prosince 2018

LIFE AgriSed na semináři Prague Envishop.

13. prosince 2018 se v Praze konal seminář Envishop2018. Akce (pozvánka a program zde k dispozici) představovala významnou příležitost představit provozovatelům odvětví životního prostředí cíle a očekávané výsledky projektu AgriSed: konference se zúčastnilo 42 účastníků, z toho 28 zastupujících soukromé společnosti, 2 zastupující univerzity, 12 zastupujících místní veřejné orgány a 1 zastupující institut CEMC (zde je prezenční listina).

Zde je několik fotografií z akce.