Univerzita Florencie – katedra rostlin, půd a věd o životním prostředíOddělení rostlinných, půdních a environmentálních věd je nejmodernější výzkumnou a vývojovou jednotkou Florencie University s následujcím vybavením:

  • Částicový Analyzátor (CHNS) pro identifikaci uhlíku, dusíku, vodíku a síry v organických a anorganických matricích;
  • Plazmový spektrometr Thermo Electron Iris Intrepid II (ICP) pro makro a mikroelementy;
  • Kapalinová chromatografie (HPLC) pro separaci, identifikaci a kvantifikaci organických molekul;
  • In vitro vzduchotěsná kultivační technika;
  • Multispektrální radiometr (Crop Scanner) pro vyhodnocení biomasy, indexu listových ploch atd.
  • Infračervený analyzátor plynů (CIRAS II) a Scholanderova tlaková komora pro hydrický stres;
  • Mikrovlnný systém pro zrychlení reakcí.

 

Toto oddělení participovalo v následujících projektech EU:

  1. SNOWMAN-ERANET, 2008 (cod. 01/20). SUMATECS – SUstainable Management of Trace Element Contaminated Soils-Development of a decision tool system and its evaluation for practical application.
  2. GREENLAND, Gentle remediation of trace element contaminated land (FP7-KBBE-4-266124).