Letní informace o nejnovějším pokroku projektu LIFE AGRISED

Činnosti projektu LIFE AGRISED pokračují i ​​v těchto horkých letních měsících. Po dosažení vyzrálosti 3 ko-kompostu vyrobeného během experimentálních pokusů provedených v České republice byla v červenci část materiálu zaslána italským partnerům, kteří ji vyhodnotí během prvního experimentálního cyklu pěstování předpokládaného na podzim a pro výroba rekonstituovaných technosolů na základě inovativního procesu vyvinutého společností MCM […]

Absolvování co-kompostovacího testu v České republice a příprava kultivačních testů

Navzdory potížím spojeným s mimořádnou událostí COVID pokračují činnosti předvídané v projektu LIFE AgriSed. Společné kompostování zeleného odpadu a sedimentů vedené v České republice v současné době končí v konečných fázích a kompost je téměř připraven na zahájení prvních kultivačních pokusů v České republice a Itálii. Za účelem stanovení stupně zrání a chemicko-fyzikálních charakteristik českého […]

Směrem k úplnému zrání ko-kompostu!

I v těchto časech napjatých a plných nepředvídatelných a nikdy neřešených otázek se příjemci programu LIFE Agrised i nadále snaží minimalizovat negativní dopad pandemie na dosažení cílů projektu. Dalším cílem bude dosáhnout úplného zrání ko-kompostu na bázi sedimentů a zeleného odpadu, což umožní zahájení následných kultivačních a rekonstitučních testů degradovaných půd. Právě v těchto dnech […]

The progress of January 2019 in the construction of the Agrised plants of m.c.m. Ecosistemi

Work on the construction of the plants continued in December and January at m.c.m. Ecosistemi.   Calibration tests have begun on the laboratory reconstitution pilot plant.   The installation of data acquisition systems (dataloggers) on the panels started; they will be placed in the laboratory to control the evolution of the reconstituted soil in the […]

Life Agrised plants under construction at m.c.m. Ecosistemi

Life Agrised plants under construction at m.c.m. Ecosistemi At the headquarters of m.c.m. Ecosistemi, experimental demonstration plants for the LIFE Agrised project are being prepared. In particular: the demonstration plant for the construction of the reconstitution has entered the painting phase; the pre-mixer machinery for preparing the land to be reconstituted has arrived; the soil […]