Absolvování co-kompostovacího testu v České republice a příprava kultivačních testů

Navzdory potížím spojeným s mimořádnou událostí COVID pokračují činnosti předvídané v projektu LIFE AgriSed.

Společné kompostování zeleného odpadu a sedimentů vedené v České republice v současné době končí v konečných fázích a kompost je téměř připraven na zahájení prvních kultivačních pokusů v České republice a Itálii. Za účelem stanovení stupně zrání a chemicko-fyzikálních charakteristik českého výrobku tým EPS pokračoval v periodickém shromažďování a zasílání vzorků tří typů ko-kompostů italským příjemcům. Na fotografii Stefano Lucchetti a Stefano Carcangiu z týmu Agri Vivai připravují vzorky obdržené od EPS k třídění do laboratoří zúčastněných příjemců.

 

Ve stejné době pokračovaly Agri Vivai, UNIFI, Gorini a EPS ve vývoji společného kultivačního protokolu. Kromě vypracování písemného protokolu Francesco Nicese a Lapo Azzini (UNIFI) nahráli spolu s Paolo Gorini (GORINI) několik krátkých videonávodů o nejdůležitějších fázích kultivačních pokusů, které byly sdíleny s týmem EPS.
 

Agri Vivai pokračoval v šíření informací, a to výrobou některých projektových pomůcek a prezentací informačních materiálů AgriSed svým zákazníkům v mateřské čtvrti Pistoia. Na fotografii níže Stefano Lucchetti ve školce Agnelli a Borborini.