Směrem k úplnému zrání ko-kompostu!

I v těchto časech napjatých a plných nepředvídatelných a nikdy neřešených otázek se příjemci programu LIFE Agrised i nadále snaží minimalizovat negativní dopad pandemie na dosažení cílů projektu.

Dalším cílem bude dosáhnout úplného zrání ko-kompostu na bázi sedimentů a zeleného odpadu, což umožní zahájení následných kultivačních a rekonstitučních testů degradovaných půd.

Právě v těchto dnech poslal EPS nové vzorky společného kompostu italským příjemcům, kteří budou analyzovat vlastnosti materiálu, aby nařídili dosažení úplného zrání.

Zůstaňte ve spojení pro další zprávy a nezapomeňte, že pokud budeme respektovat pravidla a spolupracovat, všechno půjde lépe!