LIFE AGRISED na sezónní škole SWAP Scuola Superiore Sant’Anna – 30. června 2021

LIFE AGRISED představila Dr. Grazia Masciandaro v rámci sezónní školy “THE SOIL – WATER AND PLANT CONTINUUM FOR URBAN AND RURAL WASTEWATER PHYTOTREATMENT AND CONTAMINATED SITE REMEDIATION (SWAP)” organizované Scuola Superiore Sant’Anna z Pisy. Intervence je součástí série workshopů/webinářů konaných od 28. června do 2. července 2021, jejichž ústředním tématem je řízení a sanace kontaminované […]

18měsíční monitorovací setkání – 03. dubna 2020

Schůze pro střednědobé období projektu LIFE Agrised se konala v digitální podobě dne 3. dubna 2020. Navzdory mimořádné události COVID-19 se příjemci projektu setkali online, aby prodiskutovali dosažené výsledky a budoucí pokrok Agrised projektu společně s externím monitorem Carlo Ponzio. Navzdory nepříznivému dopadu probíhající pandemie se příjemci pokusí spolupracovat a pokračovat v dosahování cílů projektu!

Směrem k úplnému zrání ko-kompostu!

I v těchto časech napjatých a plných nepředvídatelných a nikdy neřešených otázek se příjemci programu LIFE Agrised i nadále snaží minimalizovat negativní dopad pandemie na dosažení cílů projektu. Dalším cílem bude dosáhnout úplného zrání ko-kompostu na bázi sedimentů a zeleného odpadu, což umožní zahájení následných kultivačních a rekonstitučních testů degradovaných půd. Právě v těchto dnech […]

LIFE AgriSed na IPM ESSEN 2020 – 28. – 31. ledna 2020

Veletrh IPM Essen je jednou z nejdůležitějších událostí v odvětví květinářství na celém světě. Akce se každoročně účastní mezinárodní kupující, mateřské společnosti, zahradní centra, architekti a krajinní architekti, zástupci veřejné správy, zúčastněné strany z různých sektorů. V letošním roce se na akci zúčastnilo 54 000 návštěvníků (+1 200 oproti 2019) z více než 100 zemí […]

Projekt LIFE AgriSed měsíce na webových stránkách italského ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře

LIFE AgriSed je hlavní postavou článku, který se dnes objevil na domovské stránce italského ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře. Projekt AgriSed byl ve skutečnosti vybrán jako Projekt měsíce pro únor 2020! Při této příležitosti byl připraven informační list o projektu, který byl zveřejněn v části Projekty měsíce na webu ministerstva.

LIFE AgriSed na workshopu LIFE Zeowine „Risultati della prima annuità“ – 28. ledna 2020

Během workshopu organizovaného projektovým týmem LIFE Zeowine, který se konal v italském San Miniato dne 28. ledna, byly prezentovány výsledky dosažené během prvního roku projektu. Cílem projektu LIFE ZEOWINE je zlepšit ochranu a hospodaření s půdou, dobré životní podmínky vinné révy a kvalitu hroznů a vína pomocí inovativního produktu získaného kompostováním odpadu z dodavatelského řetězce vína […]

LIFE AgriSed na akci „Difesa delle piante, una nuova realtà“ konané v Pistoia – 19. prosince 2019

Setkání „Difesa delle piante, una nuova realtà“ („Obrana rostlin, nová realita“) se konalo ve čtvrtek 19. prosince v sídle Agri Vivai. Akce se zúčastnilo téměř 40 školek a techniků, pocházejících z nejdůležitějších produkčních společností v mateřské čtvrti Pistoia. Během akce technici Agri Vivai (Samuel Marradi, Sara Vanarelli a Monica Meozzi) ilustrovali obecné cíle a výsledky […]

LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze – 28. listopadu 2019

28. listopadu se v hotelu Populos v Praze setkali odborníci v oblasti sanace a zpracování znečištěných půd za účelem každoročního jmenování seminářem Envishop (program je k dispozici zde), který pořádají EPS a Ekomonitor. Akce se zúčastnilo 70 účastníků, včetně řečníků z Ministerstva financí České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj a České asociace remediačních společností. Účastníkům […]

LIFE AgriSed představil Agri Vivai svým zákazníkům – prosinec 2019

Yuri Severi a Samuel Marradi, součást týmu Agri Vivai, uspořádali v prosinci řadu návštěv některých svých nejdůležitějších zákazníků v severovýchodní Itálii. Během setkání byly společnostem představeny cíle a očekávané výsledky projektu LIFE AgriSed a tyto subjekty, významné vývozce hodnotového řetězce mateřské školy Triveneto, shromáždily několik demonstrací zájmu.