Projekt

Cílem projektu LIFE AgriSed je demonstrovat vhodnost vytěžených sedimentů, používaných bez úprav, nebo kompostovaných společně se zeleným odpadem, k výrobě inovativních technosolů pro rekultivaci degradované půdy a „brownfieldů“ a k dále k výrobě inovativních pěstebních substrátů pro rostlinné školky a zahradnictví.

Efektivita inovativních růstových substrátů na bázi sedimentů a kvalita těmito substráty rekonstituované půdy bude porovnána s tradičními přístupy k rekultivaci půdy a tradičními pěstitelskými médii používanými k produkci okrasných rostlin s vysokou přidanou hodnotou. Proces ko-kompostování v sedimentu/zeleném odpadu vytvoří produkční média s lepší plodností, strukturou, zadržovací schopností vody, aerací a biologickou aktivitou než rašelina a kokosová dřeň.

Demonstrační experimenty budou prováděny na pěstitelských rostlinách s vysokou přidanou hodnotou pro evropský trh: Blýskalka fraserova a Kalina modroplodá.

Bude provedena analýza životního cyklu (LCA) a ekonomická analýza opětovného využití vytěžených sedimentů pro dva výrobní procesy, čímž dojde k optimalizaci inovativních pěstebních prostředků pro profesionální pěstitelské školky a tvorbu substrátů pro obnovu degradovaných půd.