Projekt

Cílem projektu LIFE AgriSed je demonstrovat vhodnost vytěžených sedimentů, používaných bez úprav, nebo kompostovaných společně se zeleným odpadem, k výrobě inovativních technosolů pro rekultivaci degradované půdy a „brownfieldů“ a k dále k výrobě inovativních pěstebních substrátů pro rostlinné školky a zahradnictví. Efektivita inovativních růstových substrátů na bázi sedimentů a kvalita těmito substráty rekonstituované půdy bude porovnána […]

Cílů

Specifické cíle projektu LIFE AgriSed jsou: Prokázat vhodnost sedimentů, regenerovaných společným kompostováním, jako úživné složky pro pěstování okrasných rostlin. Zaručit přenositelnost a opakovatelnost recyklace vytěženého sedimentu prostřednictvím technického školení a vyvinutých podpůrných nástrojů, sloužících identifikaci a optimalizaci nejlepší techniky. Pomocí všech dostupných médií přispět k aktivnímu přenosu znalostí na všech úrovních, místní, národní a evropské. […]

Programem LIFE

Evropská unie financuje prostřednictvím programu LIFE nejrůznější projekty na ochranu životního prostředí a záchranu fauny a flory. Tento program byl zřízen v roce 1992 k financování projektů nejen v členských státech Unie, ale i v některých kandidátských a sousedních zemích. Čtvrtá fáze programu, která se nazývá LIFE+ a je rozvržena na období 2007-2013. Disponuje rozpočtem […]