Cílů

Specifické cíle projektu LIFE AgriSed jsou:

  1. Prokázat vhodnost sedimentů, regenerovaných společným kompostováním, jako úživné složky pro pěstování okrasných rostlin.
  2. Zaručit přenositelnost a opakovatelnost recyklace vytěženého sedimentu prostřednictvím technického školení a vyvinutých podpůrných nástrojů, sloužících identifikaci a optimalizaci nejlepší techniky. Pomocí všech dostupných médií přispět k aktivnímu přenosu znalostí na všech úrovních, místní, národní a evropské.
  3. Odhalit současné legislativní a technické zábrany, které brání opětovnému použití vytěžených sedimentů jakožto suroviny pro tvorbu technosolů a jako složky rostlinných pěstebních médií, a vypracovat manuál pro jejich bezpečné použití. Přispět k revizi současných evropských právních předpisů o hnojivech, týkajících se mimo jiné i pěstebních substrátů a půdy.
  4. Šířit osvětu a podporovat sektor okrasného zahradnictví a produkce půdních substrátů pomocí ekonomicky efektivních řešení, která zahrnují účinnější techniky s potenciálem pro zlepšení ziskovosti.
  5. Identifikovat a zapojit do diskuze všechny relevantní zainteresované strany zabývající se otázkami pěstování rostlin a půdy. To vše v kontextu sociálního, environmentálního a ekonomického významu vytěžených sedimentů, pěstitelských školek a půdy jako takové.