Letní informace o nejnovějším pokroku projektu LIFE AGRISED

Činnosti projektu LIFE AGRISED pokračují i ​​v těchto horkých letních měsících. Po dosažení vyzrálosti 3 ko-kompostu vyrobeného během experimentálních pokusů provedených v České republice byla v červenci část materiálu zaslána italským partnerům, kteří ji vyhodnotí během prvního experimentálního cyklu pěstování předpokládaného na podzim a pro výroba rekonstituovaných technosolů na základě inovativního procesu vyvinutého společností MCM […]

Absolvování co-kompostovacího testu v České republice a příprava kultivačních testů

Navzdory potížím spojeným s mimořádnou událostí COVID pokračují činnosti předvídané v projektu LIFE AgriSed. Společné kompostování zeleného odpadu a sedimentů vedené v České republice v současné době končí v konečných fázích a kompost je téměř připraven na zahájení prvních kultivačních pokusů v České republice a Itálii. Za účelem stanovení stupně zrání a chemicko-fyzikálních charakteristik českého […]

Směrem k úplnému zrání ko-kompostu!

I v těchto časech napjatých a plných nepředvídatelných a nikdy neřešených otázek se příjemci programu LIFE Agrised i nadále snaží minimalizovat negativní dopad pandemie na dosažení cílů projektu. Dalším cílem bude dosáhnout úplného zrání ko-kompostu na bázi sedimentů a zeleného odpadu, což umožní zahájení následných kultivačních a rekonstitučních testů degradovaných půd. Právě v těchto dnech […]

LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze – 28. listopadu 2019

28. listopadu se v hotelu Populos v Praze setkali odborníci v oblasti sanace a zpracování znečištěných půd za účelem každoročního jmenování seminářem Envishop (program je k dispozici zde), který pořádají EPS a Ekomonitor. Akce se zúčastnilo 70 účastníků, včetně řečníků z Ministerstva financí České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj a České asociace remediačních společností. Účastníkům […]

LIFE AgriSed ve Vrchní komoře Parlamentu ČR – 15. října 2019

Monika Heřmánková, badatelka EPS, se dne 15. října zúčastnila semináře „Pitná voda pro třetí tisíciletí“ pořádaného Parlamentní komisí Vrchní komory Parlamentu České republiky „Návrh vody“. Seminář byl uspořádán s cílem shromáždit informace a úvahy od vědců a odborníků v odvětví vodního hospodářství s cílem poskytnout základ pro vývoj a provádění nových právních předpisů o vodě. […]

LIFE AgriSed na konferenci „Znecistická uzemia“ v Piešťanech (Slovensko) – 19. – 21. Června 2019

Konference „Znecistene uzemia“ se konala v Piešťanech na Slovensku a jejím hlavním cílem bylo vytvořit plodné srovnání zaměřené na výměnu názorů, znalostí a zkušeností souvisejících s environmentální zátěží a přicházející z odborníků vládních a nevládních organizací, veřejnosti a soukromý sektor, praxe, výzkum a akademický svět. Zúčastnili se také zástupci obcí a měst, kteří byli schopni […]

LIFE AgriSed na konferenci „Sanační technologie XXII“ v Uherském Hradišti – 22. – 24. května 2019

Tým EPS se zúčastnil dvacáté druhé konference „Sanační technologie XXII“ (Remediation Technologies XXII), která se konala ve dnech 22. až 24. května v Uherském Hradišti v České republice. Hlavními tématy konference byly národní a evropská legislativa o odstraňování environmentálních závazků a porovnání nových rekultivačních technologií s technologiemi běžně používanými v praxi českých a slovenských společností. […]

LIFE Agrised na semináři „Sanacie v teorii a praxe“ v Bratislavě (Slovensko) – 11. dubna 2019

Slovenská asociace hydrogeologů ve spolupráci s Katedrou hydrogeologie Fakulty přírodních věd Univerzity Bratislava a EPS pod záštitou Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky připravila sérii seminářů s názvem „Sanacie v teorii a praxe”. Workshopy jsou určeny nejen pro profesionály zapojené do rekultivace, ale také pro environmentální činitele, pedagogy, studenty a všechny ostatní zúčastněné strany.