18měsíční monitorovací setkání – 03. dubna 2020

Schůze pro střednědobé období projektu LIFE Agrised se konala v digitální podobě dne 3. dubna 2020. Navzdory mimořádné události COVID-19 se příjemci projektu setkali online, aby prodiskutovali dosažené výsledky a budoucí pokrok Agrised projektu společně s externím monitorem Carlo Ponzio. Navzdory nepříznivému dopadu probíhající pandemie se příjemci pokusí spolupracovat a pokračovat v dosahování cílů projektu!

Směrem k úplnému zrání ko-kompostu!

I v těchto časech napjatých a plných nepředvídatelných a nikdy neřešených otázek se příjemci programu LIFE Agrised i nadále snaží minimalizovat negativní dopad pandemie na dosažení cílů projektu. Dalším cílem bude dosáhnout úplného zrání ko-kompostu na bázi sedimentů a zeleného odpadu, což umožní zahájení následných kultivačních a rekonstitučních testů degradovaných půd. Právě v těchto dnech […]

Projekt LIFE AgriSed měsíce na webových stránkách italského ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře

LIFE AgriSed je hlavní postavou článku, který se dnes objevil na domovské stránce italského ministerstva životního prostředí a ochrany území a moře. Projekt AgriSed byl ve skutečnosti vybrán jako Projekt měsíce pro únor 2020! Při této příležitosti byl připraven informační list o projektu, který byl zveřejněn v části Projekty měsíce na webu ministerstva.

LIFE AgriSed na semináři Envishop v Praze – 28. listopadu 2019

28. listopadu se v hotelu Populos v Praze setkali odborníci v oblasti sanace a zpracování znečištěných půd za účelem každoročního jmenování seminářem Envishop (program je k dispozici zde), který pořádají EPS a Ekomonitor. Akce se zúčastnilo 70 účastníků, včetně řečníků z Ministerstva financí České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj a České asociace remediačních společností. Účastníkům […]

LIFE AgriSed představil Agri Vivai svým zákazníkům – prosinec 2019

Yuri Severi a Samuel Marradi, součást týmu Agri Vivai, uspořádali v prosinci řadu návštěv některých svých nejdůležitějších zákazníků v severovýchodní Itálii. Během setkání byly společnostem představeny cíle a očekávané výsledky projektu LIFE AgriSed a tyto subjekty, významné vývozce hodnotového řetězce mateřské školy Triveneto, shromáždily několik demonstrací zájmu.

LIFE AgriSed u irského úřadu pro zemědělství a rozvoj potravin – 1. – 8. prosince 2019

Během návštěvy Dr. Cristiny Macci, výzkumné pracovnice CNR, v Oddělení životního prostředí, půdy a využití půdy (Teagasc, Johnstown Castle, Wexford, Irsko) od 1. do 8. prosince 2019 byly aktivity projektu LIFE AgriSed představeny Simon Parker (Postdoc), Amanuel Gebremichael (Postdoc) a David Wal (Senior Research Officer). Cíle, hlavní akce a očekávané výsledky projektu byly popsány. Na […]

12měsíční setkání v prostorách Agri Vivai v Pistoii – 21. října 2019

V pondělí 21. října se v sídle Agri Vivai konalo třetí projektové setkání, které se shoduje s prvními 12 měsíci od začátku projektu. Během setkání, kterého se zúčastnili všichni příjemci, byly prezentovány a projednány výsledky získané v tomto 12měsíčním období a byly nastíněny směry činnosti pro následující semestr. Následuje prezentace a některé fotografie dne.   […]

LIFE AgriSed na veletrhu Flormart 2019 v Padově – 26. – 28. září 2019

Ve dnech 26. až 28. září se v italské Padově konalo sedmdesáté vydání Flormart – Mezinárodní výstava zahradnických školek, zahradní architektura a zelená infrastruktura. Flormart představuje příležitost pro setkání a agregaci pro celý řetězec květinářství v Itálii a pro mezinárodní provozovatele v sektoru: bylo založeno 8 pavilonů s 330 vystavovateli, 2000 členů kongresu, 980 schůzek […]

LIFE AgriSed v BRIGHT 2019 – 27. září 2019

Projekt LIFE AgriSed se zúčastnil BRIGHT 2019 – Noc vědců v Toskánsku (zde jsou podrobnosti pro město Pisa), což je klasické výroční setkání s cílem informovat občany o dokonalosti italského výzkumu díky účasti CNR. z Pisy. Během akce byly představeny cíle a očekávané výsledky projektu LIFE AgriSed občanům, kteří se akce zúčastnili, a to na […]

LIFE AgriSed na veletrhu RemTech ve Ferrara (Itálie) – 18. – 20. Září 2019

Veletrh RemTech je nejznámější událostí, která se zabývá rekultivací kontaminovaných půd a ochranou a rekvalifikací území. Program se každý rok liší a letos se zaměřil na nejaktuálnější a nejzajímavější témata: vývoj předpisů, charakterizace, analýza rizik, rekultivační technologie, výzkum, inovace, monitorování, environmentální kontroly, průmysl a udržitelnost. Během akce CNR popsala obecné aktivity projektu LIFE AgriSed ve […]