Online workshop projektu LIFE AgriSed měl velký úspěch! – 7. prosince 2020

Workshop pořádaný projektem LIFE AgriSed se konal online v pondělí 7. prosince 2020 (program a další informace zobrazíte kliknutím sem). Na akci se zúčastnilo více než 150 účastníků: občané, agronomové a lesníci, vědci a vědci.

 

Projekt LIFE AgriSed upřímně děkuje všem účastníkům, jejichž podpora a příspěvek jsou nezbytné pro úspěch projektu a pro šíření navrhovaných a prokázaných osvědčených postupů.

 

Zvláštní poděkování patří Giulio Lotti (předseda Řádu agronomů a lesníků v provincii Pistoia, který tuto akci sponzoroval), Luca Magazzini (předseda Italské asociace školkařů) a Francesco Mati (předseda okresu školky Pistoia) za podporu, dostupnost a zvláštní zájem o naši iniciativu.

 

Mimořádná účast na akci a zájem publika potvrdily, že problémy řešené projektem LIFE AgriSed jsou vnímány jako priority a v souladu s vývojem povědomí uživatelů a poptávkou na trhu.

Během akce byly kromě technického potenciálu odvozeného z řešení projektu LIFE AgriSed zdůrazněny aktuální regulační bariéry. Sdílený názor je, že tento typ opatření a technologií je třeba podporovat, aby bylo možné účinně podpořit přechod na oběhové hospodářství.

 

Níže jsou snímky prezentované reproduktory během akce.