18měsíční monitorovací setkání – 03. dubna 2020

Schůze pro střednědobé období projektu LIFE Agrised se konala v digitální podobě dne 3. dubna 2020. Navzdory mimořádné události COVID-19 se příjemci projektu setkali online, aby prodiskutovali dosažené výsledky a budoucí pokrok Agrised projektu společně s externím monitorem Carlo Ponzio. Navzdory nepříznivému dopadu probíhající pandemie se příjemci pokusí spolupracovat a pokračovat v dosahování cílů projektu!

Směrem k úplnému zrání ko-kompostu!

I v těchto časech napjatých a plných nepředvídatelných a nikdy neřešených otázek se příjemci programu LIFE Agrised i nadále snaží minimalizovat negativní dopad pandemie na dosažení cílů projektu. Dalším cílem bude dosáhnout úplného zrání ko-kompostu na bázi sedimentů a zeleného odpadu, což umožní zahájení následných kultivačních a rekonstitučních testů degradovaných půd. Právě v těchto dnech […]

LIFE AgriSed na IPM ESSEN 2020 – 28. – 31. ledna 2020

Veletrh IPM Essen je jednou z nejdůležitějších událostí v odvětví květinářství na celém světě. Akce se každoročně účastní mezinárodní kupující, mateřské společnosti, zahradní centra, architekti a krajinní architekti, zástupci veřejné správy, zúčastněné strany z různých sektorů. V letošním roce se na akci zúčastnilo 54 000 návštěvníků (+1 200 oproti 2019) z více než 100 zemí […]

LIFE AgriSed na workshopu LIFE Zeowine „Risultati della prima annuità“ – 28. ledna 2020

Během workshopu organizovaného projektovým týmem LIFE Zeowine, který se konal v italském San Miniato dne 28. ledna, byly prezentovány výsledky dosažené během prvního roku projektu. Cílem projektu LIFE ZEOWINE je zlepšit ochranu a hospodaření s půdou, dobré životní podmínky vinné révy a kvalitu hroznů a vína pomocí inovativního produktu získaného kompostováním odpadu z dodavatelského řetězce vína […]

LIFE AgriSed na akci „Difesa delle piante, una nuova realtà“ konané v Pistoia – 19. prosince 2019

Setkání „Difesa delle piante, una nuova realtà“ („Obrana rostlin, nová realita“) se konalo ve čtvrtek 19. prosince v sídle Agri Vivai. Akce se zúčastnilo téměř 40 školek a techniků, pocházejících z nejdůležitějších produkčních společností v mateřské čtvrti Pistoia. Během akce technici Agri Vivai (Samuel Marradi, Sara Vanarelli a Monica Meozzi) ilustrovali obecné cíle a výsledky […]

12měsíční setkání v prostorách Agri Vivai v Pistoii – 21. října 2019

V pondělí 21. října se v sídle Agri Vivai konalo třetí projektové setkání, které se shoduje s prvními 12 měsíci od začátku projektu. Během setkání, kterého se zúčastnili všichni příjemci, byly prezentovány a projednány výsledky získané v tomto 12měsíčním období a byly nastíněny směry činnosti pro následující semestr. Následuje prezentace a některé fotografie dne.   […]

LIFE AgriSed na veletrhu Flormart 2019 v Padově – 26. – 28. září 2019

Ve dnech 26. až 28. září se v italské Padově konalo sedmdesáté vydání Flormart – Mezinárodní výstava zahradnických školek, zahradní architektura a zelená infrastruktura. Flormart představuje příležitost pro setkání a agregaci pro celý řetězec květinářství v Itálii a pro mezinárodní provozovatele v sektoru: bylo založeno 8 pavilonů s 330 vystavovateli, 2000 členů kongresu, 980 schůzek […]

LIFE AgriSed v BRIGHT 2019 – 27. září 2019

Projekt LIFE AgriSed se zúčastnil BRIGHT 2019 – Noc vědců v Toskánsku (zde jsou podrobnosti pro město Pisa), což je klasické výroční setkání s cílem informovat občany o dokonalosti italského výzkumu díky účasti CNR. z Pisy. Během akce byly představeny cíle a očekávané výsledky projektu LIFE AgriSed občanům, kteří se akce zúčastnili, a to na […]

LIFE AgriSed na veletrhu RemTech ve Ferrara (Itálie) – 18. – 20. Září 2019

Veletrh RemTech je nejznámější událostí, která se zabývá rekultivací kontaminovaných půd a ochranou a rekvalifikací území. Program se každý rok liší a letos se zaměřil na nejaktuálnější a nejzajímavější témata: vývoj předpisů, charakterizace, analýza rizik, rekultivační technologie, výzkum, inovace, monitorování, environmentální kontroly, průmysl a udržitelnost. Během akce CNR popsala obecné aktivity projektu LIFE AgriSed ve […]