12měsíční setkání v prostorách Agri Vivai v Pistoii – 21. října 2019

V pondělí 21. října se v sídle Agri Vivai konalo třetí projektové setkání, které se shoduje s prvními 12 měsíci od začátku projektu. Během setkání, kterého se zúčastnili všichni příjemci, byly prezentovány a projednány výsledky získané v tomto 12měsíčním období a byly nastíněny směry činnosti pro následující semestr. Následuje prezentace a některé fotografie dne.