Setkání se studenty kurzu „Mateřské vědy“ v sídle Agri Vivai, Pistoia – 15. května 2019

Ve středu 15. května hostil Agri Vivai ve svém sídle skupinu studentů kurzu „Nursery Sciences“ (zde prezenční list). Během setkání byli studenti informováni o cílech a očekávaných výsledcích projektu LIFE AgriSed ao aktuálně probíhajících aktivitách. Část schůzky byla věnována také vysvětlení programu LIFE jako prostředku financování nových řešení pro snížení dopadu na životní prostředí.