LIFE AgriSed na kurzu „Vodní hospodářství napříč agroekosystémy“ v Pise – 26. – 29. března 2019