LIFE AgriSed se setkává s Maria Chiara Carrozza – 23. února 2022

Skupina výzkumníků z pobočky Národní rady pro výzkum (CNR) v Pise měla to potěšení přivítat Maria Chiara Carrozza, současnou prezidentku CNR a bývalou italskou ministryni školství, univerzity a výzkumu. Prezident Messa se také setkal s týmem výzkumníků zapojených do projektu LIFE AGRISED! Během návštěvy byly otevřeny různé fronty pro dialog, zejména o aktivních projektech a […]

Technický kurz projektu LIFE AGRISED pořádaný Agri Vivai – 9. září 2021

Agri Vivai ve spolupráci s konsorciem zorganizovala první italský technický kurz v rámci projektu LIFE AGRISED (zde program)! Kurz proběhl ve čtvrtek 9. září hybridní formou, vzhledem k aktuální situaci spojené s pandemií COVID-19.   Během dopoledne proběhla první online teoretická část. Byly ilustrovány cíle a výsledky získané během projektu LIFE AGRISED a postupy používané […]

LIFE AgriSed na XI International Symposium on Environmental Engineering 2021 v Turíně – 29. června-2. července 2021

Skupina CNR-IRET v Pise představila projekt LIFE AGRISED během XI mezinárodního sympozia environmentálního inženýrství, které se konalo v Turíně od 29. června do 2. července (program je k dispozici zde). Při této příležitosti skupina představila abstrakt s názvem „Co-composting as a technology for the valorization of Dredged sediments and green waste: Czech experience “LIFE AGRISED […]

Online workshop projektu LIFE AgriSed měl velký úspěch! – 7. prosince 2020

Workshop pořádaný projektem LIFE AgriSed se konal online v pondělí 7. prosince 2020 (program a další informace zobrazíte kliknutím sem). Na akci se zúčastnilo více než 150 účastníků: občané, agronomové a lesníci, vědci a vědci.   Projekt LIFE AgriSed upřímně děkuje všem účastníkům, jejichž podpora a příspěvek jsou nezbytné pro úspěch projektu a pro šíření […]

LIFE AgriSed u irského úřadu pro zemědělství a rozvoj potravin – 1. – 8. prosince 2019

Během návštěvy Dr. Cristiny Macci, výzkumné pracovnice CNR, v Oddělení životního prostředí, půdy a využití půdy (Teagasc, Johnstown Castle, Wexford, Irsko) od 1. do 8. prosince 2019 byly aktivity projektu LIFE AgriSed představeny Simon Parker (Postdoc), Amanuel Gebremichael (Postdoc) a David Wal (Senior Research Officer). Cíle, hlavní akce a očekávané výsledky projektu byly popsány. Na […]

LIFE AgriSed v BRIGHT 2019 – 27. září 2019

Projekt LIFE AgriSed se zúčastnil BRIGHT 2019 – Noc vědců v Toskánsku (zde jsou podrobnosti pro město Pisa), což je klasické výroční setkání s cílem informovat občany o dokonalosti italského výzkumu díky účasti CNR. z Pisy. Během akce byly představeny cíle a očekávané výsledky projektu LIFE AgriSed občanům, kteří se akce zúčastnili, a to na […]

LIFE AgriSed na veletrhu RemTech ve Ferrara (Itálie) – 18. – 20. Září 2019

Veletrh RemTech je nejznámější událostí, která se zabývá rekultivací kontaminovaných půd a ochranou a rekvalifikací území. Program se každý rok liší a letos se zaměřil na nejaktuálnější a nejzajímavější témata: vývoj předpisů, charakterizace, analýza rizik, rekultivační technologie, výzkum, inovace, monitorování, environmentální kontroly, průmysl a udržitelnost. Během akce CNR popsala obecné aktivity projektu LIFE AgriSed ve […]

LIFE AgriSed na kurzu „Vodní hospodářství napříč agroekosystémy“ v Pise – 26. – 29. března 2019

Ve dnech 26. až 29. března 2019 se v Pise v ústředí IRET CNR (v této části seznam účastníků) pořádal kurz „Vodní hospodářství napříč agroekosystémy“ (zde je seznam účastníků) v rámci „Springesemesteru ve vodním a environmentálním managementu“ pořádaného “UniLaSalle” z Beauvais ve Francii. Během akce byl studentům distribuován informační materiál k projektu LIFE AgriSed.

LIFE AgriSed na konferenci „III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis“ v Miláně (Itálie) – 24. – 28. června 2019

Ve dnech 24. až 26. června se v Miláně konalo III. Mezinárodní sympozium o pěstitelských médiích, kompostování a analýze substrátů. Tým CNR se akce zúčastnil prezentací souhrnu (k dispozici zde) a plakátu vztahujícího se k evropskému projektu LIFE AgriSed (níže). Akce představovala významnou příležitost k šíření cílů a očekávaných výsledků projektu LIFE AgriSed mezi aktéry […]