LIFE AgriSed u irského úřadu pro zemědělství a rozvoj potravin – 1. – 8. prosince 2019

Během návštěvy Dr. Cristiny Macci, výzkumné pracovnice CNR, v Oddělení životního prostředí, půdy a využití půdy (Teagasc, Johnstown Castle, Wexford, Irsko) od 1. do 8. prosince 2019 byly aktivity projektu LIFE AgriSed představeny Simon Parker (Postdoc), Amanuel Gebremichael (Postdoc) a David Wal (Senior Research Officer). Cíle, hlavní akce a očekávané výsledky projektu byly popsány.

Na těchto odkazech je k dispozici pozvánka a prezentace.

Dále byla řešena otázka bagrování sedimentů a různé možnosti opětovného použití dekontaminovaných sedimentů v různých odvětvích životního prostředí. Diskuse se pak přesunula zejména k procesu kompostování, k jeho problémům ak některým opatřením, která je třeba přijmout pro jeho úspěch.