Setkání s Francesco Bellino, úředníkem a agronomem regionu Puglia v sídle regionu v Bari (Itálie) – 31. ledna 2019

Setkání s Francescem Bellinem, úředníkem a agronomem regionu Puglia v sídle regionu v Bari

Dr. Grazia Masciandaro, první výzkumná pracovnice CNR v Pise, se setkala s Francesco Bellino dne 31. ledna 2019. Během setkání popsala projekt Agrised a jeho cíle, hlavní akce a očekávané výsledky. Diskuse zahrnovala zejména možné aplikace sedimentů na zemi jako technosol a hlavní opatření, která je třeba přijmout během procesu společného kompostování se zeleným odpadem. Nakonec byla posouzena otázka předpisů o sedimentech: v současnosti se sedimenty nemohou v zemědělství používat, ale projekt LIFE Agrised se zavazuje intenzivně pracovat na politikách.