Prezentace LIFE AgriSed na konferenci TVIP 2019 v Hustopečích – 19. – 21. Března 2019

EPS se zúčastnil akce TVIP 2019 – TÝDEN VĚDY IN INOVACÍ PRO PRAXI V ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ konaný v Hustopečích v České republice, kterého se zúčastnilo asi 170 provozovatelů sektoru. Tato událost, kromě představení příležitosti k šíření informačních materiálů a pomůcek projektu LIFE AgriSed, umožnila EPS ilustrovat své cíle a očekávané výsledky, a to díky prezentaci článku (k dispozici na následujícím odkazu) a plakátu v části „Circular Economy“.

Níže je uvedena krátká prezentace o provedené diseminační činnosti a vytvořeném plakátu.

Kromě toho byl v souvislosti s akcí publikován článek „Využití vytěžených sedimentů pro produkční inovativní substráty a technologické řešení pro rostlinné školky a rekultivace – projekt EU Life AGRISED“.