LIFE AgriSed na konferenci „Sanační technologie XXII“ v Uherském Hradišti – 22. – 24. května 2019

Tým EPS se zúčastnil dvacáté druhé konference „Sanační technologie XXII“ (Remediation Technologies XXII), která se konala ve dnech 22. až 24. května v Uherském Hradišti v České republice. Hlavními tématy konference byly národní a evropská legislativa o odstraňování environmentálních závazků a porovnání nových rekultivačních technologií s technologiemi běžně používanými v praxi českých a slovenských společností.

Tato událost, kromě toho, že je důležitou příležitostí pro šíření cílů a očekávaných výsledků projektu LIFE AgriSed, pro publikum o přibližně 220 lidech, umožňuje kontaktovat velmi důležité environmentální orgány a tvůrce politiky.

Ministerstvo životního prostředí ČR, ředitel odboru environmentálních rizik, Ing.Karel Bláha, CSc.

 

Delegace Ministerstva životního prostředí SK, generálního ředitele sekce geologie a přírodních zdrojů, RNDr. Vlasta Jánová, PhD (vedle K. Waska (EPS))

 

Ministerstvo financí ČR, Odbor implementace environmentálních závazků, Ing. Ilona Mičánková (uprostřed)

 

 

Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR, Katedra ekologie, RNDr. Marcela Blahutová (uprostřed)

 

Slovenská agentura životního prostředí, Ing.arch. Elena Bradiaková (vpravo), prezentace LIFE AgriSed na stánku společnosti

 

Při této příležitosti byl také představen článek „Využití vytěžených sedimentů k produkci inovativních substrátů a technologických řešení pro rostlinné školky a rekultivace – projekt EU Life AGRISED“.